Om mig

Om Waytobalance

Waytobalance er stiftet af Autoriseret psykolog Karen Møller Vium (f. 1967).

Karen har stor erfaring med teenage-coaching, samtaler til unge samt familiesamtaler.

Gennem 10 år har Karen arbejdet med rådgivning og vejledning til børn, unge og familier. Hun er uddannet lærer og psykolog og har arbejdet som autoriseret psykolog siden 2007. Derud over er hun Mindfulness-instruktør fra At Work skolen (2014).

Den metodiske tilgang er positiv psykologi, som handler om at sætte fokus på en positiv tænkemåde samt finde muligheder frem for begrænsninger. Kernen i den positive psykologi er et fokus på det der skaber trivsel og glæde frem for det der skaber negative følelser og vores håndtering af disse. Positiv psykologi har fokus på metal sundhed.

En anden metode som anvendes i Waytobalance er Mindfulness. Mindfulness er en veldokumenteret metode, hvor du via guidede meditationsøvelser udvikler dine egne redskaber til at genskabe balance og til at reducere stress. Samtidig forbedres din modstandskraft over for fremtidige belastninger. Redskaberne kan gøre dig i stand til at vælge mere hensigtsmæssige handlemåder over for ubehagelige tanker, følelser og situationer, som du eksempelvis møder i forhold til dit skole/studieliv eller i livet i det hele taget.

Samtalerne kan således hjælpe dig med:

- at opnå mere velvære i krop og sind
- at forebygge stress
- at udvikle større selvtillid og selvværd
- at finde dine styrker og ressourcer
- at styrke dine personlige potentialer i alle de sammenhænge, du indgår i.
- at vælge mere hensigtsmæssige handlemåder over for de ubehagelige tanker, følelser eller situationer, som du møder i din hverdag

herved får du bedre balance og glæde i livet

Som autoriseret psykolog og mindfulnessinstruktør har Karen en række redskaber, som kan gavne og styrke dig. Karen er medlem af Dansk Psykolog forening og underlagt regler om etik og tavshedspilgt.