Mindfulness

Jeg er Mindfulness instruktør og anvender derfor en veldokumenteret metode i Mindfulness som et redskab i min praksis

Oplever du ubalance mellem dine ressourcer og de krav du møder i dagligdagen, kan det medføre stress. Her kan Mindfulness hjælpe dig.

Via guidede meditationsøvelser udvikler du dine egne redskaber til at genskabe balance og til at reducere stress. Samtidig forbedres din modstandskraft over for fremtidige belastninger. Redskaberne kan gøre dig i stand til at vælge mere hensigtsmæssige handlemåder over for ubehagelige tanker, følelser og situationer, som du eksempelvis møder i forhold til dit arbejde eller i livet i det hele taget.

Vi arbejder med at tanker ikke er sandheden. Negative følelser og de tanker, der hører til dem, kan forhindre dig i at forholde dig på en ny måde til oplevelser. Via Mindfulness frigøres disse negative følelser og tanker, og det er befriende at opdage at vores tanker bare er tanker.

Med Mindfulness øvelser som redskab sættes fokus på nærvær ved hjælp af åndedrættet og at være til stede i nuét, og vi vil arbejde med at tillade tingene at være som de er – uden at forsøge at dømme eller forsøge at ændre på det.

Sådan en accepterende indstilling er en væsentlig del af omsorg over for dig selv samtidigt med at den giver yderligere indblik i hvad, om noget, der skal ændres.

Med større opmærksomhed på, hvordan sindet ofte har travlt og vandrer, trænes i bevidst at rette opmærksomheden på åndedrættet, så du får mulighed for at være fokuseret og samlet.

Mindfulness kan hjælpe på håndtering af forhindringer

Mindfulness kan hjælpe på sindets velvære.

Mindfulnessterapi kan således være meget styrkende og kan:

  • Forebygge stress
  • Forebygge depression
  • Skabe indre ro og lykkefølelse
  • Styrke koncentration
  • Skabe bevidst nærvær
  • Skabe fuld opmærksomhed på det du lige her og nu beskæftiger dig med.

Træningen i Mindfulness kan forbedre dine personlige potentialer i forhold til at identificere og løse problemer og forhindringer. Det kan hjælpe dig til at agere i stedet for at reagere og træffe de rette beslutninger, der kan gøre dit arbejde og liv mere tilfredsstillende.

Du vil blive bedre til at håndtere stresssymptomer og du vil opnå en følelse af fysisk og psykisk velvære.